Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2014

nostie
Miło jest widzieć, jak ktoś się stara
— The Saturdays
Reposted fromnivea nivea viamolloved molloved
nostie
Nagle zdała sobie sprawę, że można utracić z kimś kontakt całkiem niepostrzeżenie, dosłownie w mgnieniu oka.
— Jodi Picoult
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamolloved molloved
nostie
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viamolloved molloved
nostie
Nawet jeśli coś się Wam przydarzyło, nie znaczy, że on już jest Twój.
— Federico Moccia
Reposted fromERRORheart ERRORheart viamolloved molloved
nostie
Tak wiele się zmieniło od tamtej jesieni.
nostie
jeszcze względnie młoda jestem, to kiedy mam być głupia, jak nie teraz.
Reposted fromkyte kyte viamolloved molloved
nostie
Często zwykłe mil­cze­nie i brak cza­su od­da­la bar­dziej niż naj­gor­sze kłótnie. 
Reposted fromiamfinallyhappy iamfinallyhappy viamolloved molloved
nostie
3638 7c11 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viatulele tulele
nostie
Jak mogę rozpocząć coś nowego, skoro siedzi we mnie tyle wczorajszości ?
— Leonard Cohen, Beautiful Losers
Reposted fromweightless weightless viaavooid avooid
nostie
Nie zastąpią Ciebie żadne ilości alkoholu. Żadna ilość osób. Najlepsza zabawa. Nic Ciebie nie zastąpi.
Reposted fromtereseek tereseek vianadis nadis
nostie
Nikogo nigdy nie męczy miłość. Męczy nas czekanie, słyszenie obietnic, przepraszanie i ranienie.
nostie
6270 d24d 390
Reposted frommisza misza viaane ane
nostie
Moze jestem zbyt wymagająca, wybredna ale z byle kim nie będę.
5856 a35d 390
nostie
  Wszyscy wszystko zawsze, a ja to kurwa nic...  
— logika...
Reposted fromdashuri dashuri vianotforgetme notforgetme
nostie
Ale przyznaj, Jego oczy będziesz pamiętać do końca.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyselfandi myselfandi
nostie
0885 8639 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viayourheartbeat yourheartbeat

September 09 2014

nostie
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care viamolloved molloved
nostie
szkoda, że nie można wyprzytulać na zapas, a potem kiedy się tęskni wykorzystać te dodatkowe uściski.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaEvowe Evowe
nostie
nie ma już w sobie emocji, dama uczuć pozbawiona...
Reposted fromzuuo zuuo viaspokodama spokodama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl